22245_5234-2-spoersmaal-jpg1280x720

Det med småt

For Tour de Fyn gælder følgende:

Tour de Fyn afvikles lørdag den 22. juni 2019. Afgang kl. 7.00 fra Lille Brogårdsvej 12, Bro Strand, 5464 Brenderup.

Udgår du af løbet sørger du selv for hjemtransport af dig og din cykel.

Aflysning /Afbud:

Eventuel aflysning af løbet før start på grund af ekstremt vejrlig eller anden force majeure vil ikke medføre tilbagebetaling af startgebyret.

Bliver du forhindret i at deltage vil dit tilmeldingsgebyr kunne refunderes som følger: Ved framelding senest den 6. maj 2019 refunderes 50 procent. Efter den 6. maj 2019 vil der ikke finde refunderinger sted. Ved afbud vil man ikke få udleveret den bestilte cykeltøje.

Helbred:

Det er dit ansvar, at du helbredsmæsssigt vil være i stand til at deltage i Tour de Fyn.

Tag ingen risiko. Deltag ikke, hvis du føler dig sløj på dagen.

Ansvar:

Som rytter er du indforstået med at løbet køres som et privat løb, og at det køres på dit eget ansvar.

Du vil overholde såvel de interne anvisninger, som færdselsregler efter gældende dansk lovgivning.

Som rytter sørger du selv for at være forsikringsdækket.

Det er dit ansvar at løbsledelsen har fået alle nødvendige informationer om dig.

Deltagelsen er personlig og kan ikke overdrages.